Memorijal Damir Milatović

Datum: 25.03.2017
Država, grad održavanja: Hrvatska, Pisarovina

Natjecateljska lista limači U10 -38, 10 natjecatelja


CROTOMAČIĆ Teo             
    BEGIĆ Ivan          
CROBEGIĆ Ivan             
       BEGIĆ Ivan       
CROVARGA Fran             
    VARGA Fran          
               
          BEGIĆ Ivan    
CROLUKETIĆ Luka             
    ĐURĐEVIĆ Jan          
CROĐURĐEVIĆ Jan             
       ĐURĐEVIĆ Jan       
CROSABALIĆ ROKO             
    SABALIĆ ROKO          
               
             1. BEGIĆ Ivan
CROFABIJANIĆ Rafael             
    FABIJANIĆ Rafael          
CROPEHARDA Ivan             
       PETKOVIĆ LUKA       
CROPETKOVIĆ LUKA             
    PETKOVIĆ LUKA          
               
          2. ILIĆ VIKTOR    
CROILIĆ VIKTOR            
    ILIĆ VIKTOR         
CRODELIŠIMUNOVIĆ Fran            
       ILIĆ VIKTOR      
CRORADULOVIĆ Luka           
    RADULOVIĆ Luka        
            

 

Repasaž


TOMAČIĆ Teo          
   TOMAČIĆ Teo       
VARGA Fran          
      TOMAČIĆ Teo    
LUKETIĆ Luka          
   LUKETIĆ Luka       
SABALIĆ ROKO          
         PETKOVIĆ LUKA 
           
           
           
      PETKOVIĆ LUKA    
           
           
           
           
           
   FABIJANIĆ Rafael       
FABIJANIĆ Rafael          
      FABIJANIĆ Rafael    
DELIŠIMUNOVIĆ Fran          
   DELIŠIMUNOVIĆ Fran       
RADULOVIĆ Luka          
         ĐURĐEVIĆ Jan 
           
           
           
      ĐURĐEVIĆ Jan