Memorijal Damir Milatović

Datum: 25.03.2017
Država, grad održavanja: Hrvatska, Pisarovina

Natjecateljska lista dječaci U14 -38, 4 natjecatelja


CROŠAVORA Leon          
    ŠAVORA Leon       
CROMEDIĆ Zdeslav Gracije          
       2. ŠAVORA Leon    
CROHERJAVIĆ DORIJAN          
    HERJAVIĆ DORIJAN       
            
          1. DUTKOVIĆ Matej
CROLONČARIĆ Marko          
    DUTKOVIĆ Matej       
CRODUTKOVIĆ Matej          
       DUTKOVIĆ Matej    
CROARALICA Tristan         
    ARALICA Tristan      
          

 

Repasaž


MEDIĆ Zdeslav Gracije       
   MEDIĆ Zdeslav Gracije    
        
      ARALICA Tristan 
        
   ARALICA Tristan    
        
        
LONČARIĆ Marko       
   LONČARIĆ Marko    
        
      LONČARIĆ Marko 
        
   HERJAVIĆ DORIJAN