Memorijal Damir Milatović

Datum: 25.03.2017
Država, grad održavanja: Hrvatska, Pisarovina

Natjecateljska lista dječaci U14 -42, 8 natjecatelja


SLOŠTIGL Nal          
    ŠAJNOVIĆ David       
CROŠAJNOVIĆ David          
       ŠAJNOVIĆ David    
CROGOLUBIĆ Maks          
    GOLUBIĆ Maks       
CROMILIĆ Marko          
          1. ŠAJNOVIĆ David
CRODLAKA Teo          
    DLAKA Teo       
CRORAJŠEL JAN          
       2. TAŠAKOVIĆ Dženis    
CROTAŠAKOVIĆ Dženis         
    TAŠAKOVIĆ Dženis      
CROČIČIĆ Šimun        

 

Repasaž


ŠTIGL Nal       
   ŠTIGL Nal    
MILIĆ Marko       
      ŠTIGL Nal 
        
   DLAKA Teo    
        
        
RAJŠEL JAN       
   ČIČIĆ Šimun    
ČIČIĆ Šimun       
      GOLUBIĆ Maks 
        
   GOLUBIĆ Maks