Kup Maksimira

Datum: 01.04.2017
Država, grad održavanja: Hrvatska, Zagreb

Natjecateljska lista ml. kadeti U16 -60, 10 natjecatelja


CROHLAPČIĆ Domagoj             
    HLAPČIĆ Domagoj          
CROŽABČIĆ Stjepan             
       HLAPČIĆ Domagoj       
CROERGOVIĆ Borna             
    ERGOVIĆ Borna          
               
          2. SUMPOR Janik    
CROPREDOVAN LORDAN             
    PREDOVAN LORDAN          
               
       SUMPOR Janik       
CROSUMPOR Janik             
    SUMPOR Janik          
               
             1. VDOVIĆ Nikola
CRORAJČIĆ Mate             
    RAJČIĆ Mate          
CROKOLAK Filip             
       MAKAROVIĆ Oliver       
CROMAKAROVIĆ Oliver             
    MAKAROVIĆ Oliver          
               
          VDOVIĆ Nikola    
CROPERKOVIĆ Dominik            
    PERKOVIĆ Dominik         
              
       VDOVIĆ Nikola      
CROVDOVIĆ Nikola           
    VDOVIĆ Nikola        
            

 

Repasaž


ŽABČIĆ Stjepan          
   ŽABČIĆ Stjepan       
ERGOVIĆ Borna          
      ŽABČIĆ Stjepan    
           
   PREDOVAN LORDAN       
PREDOVAN LORDAN          
         MAKAROVIĆ Oliver 
           
           
           
      MAKAROVIĆ Oliver    
           
           
           
           
           
   RAJČIĆ Mate       
RAJČIĆ Mate          
      RAJČIĆ Mate    
           
   PERKOVIĆ Dominik       
PERKOVIĆ Dominik          
         HLAPČIĆ Domagoj 
           
           
           
      HLAPČIĆ Domagoj