Sakura Kup

Datum: 08.04.2017
Država, grad održavanja: Hrvatska, Sv.Nedjelja

Natjecateljska lista limači U10 -30, 10 natjecatelja


CROĆURIĆ Marko             
    ĆURIĆ Marko          
CROPETROVIĆ SVEN             
       ĆURIĆ Marko       
CRORESMAN Leon             
    RESMAN Leon          
               
          ĆURIĆ Marko    
CRODERIŠ David             
    DERIŠ David          
CROČAKANIĆ Jurica             
       MIŠETA Borna       
CROMIŠETA Borna             
    MIŠETA Borna          
               
             1. ĆURIĆ Marko
CROKRŽELJ DANTE             
    KRŽELJ DANTE          
               
       KRŽELJ DANTE       
SLOKUŠTER Brin             
    KUŠTER Brin          
               
          2. KRŽELJ DANTE    
CROČULE Karlo            
    ČULE Karlo         
              
       ČULE Karlo      
CROREBIĆ Luka           
    REBIĆ Luka        
            

 

Repasaž


PETROVIĆ SVEN          
   RESMAN Leon       
RESMAN Leon          
      RESMAN Leon    
           
   DERIŠ David       
DERIŠ David          
         ČULE Karlo 
           
           
           
      ČULE Karlo    
           
           
           
           
           
   KUŠTER Brin       
KUŠTER Brin          
      REBIĆ Luka    
           
   REBIĆ Luka       
REBIĆ Luka          
         REBIĆ Luka 
           
           
           
      MIŠETA Borna