Sakura Kup

Datum: 08.04.2017
Država, grad održavanja: Hrvatska, Sv.Nedjelja

Natjecateljska lista curice U10 -22, 7 natjecatelja


CROLEGAC Angelica          
    LEGAC Angelica       
CROFUČKALA ZARIF ELLA          
       LEGAC Angelica    
CRODRAKULIĆ Eva          
    DRAKULIĆ Eva       
            
          1. LEGAC Angelica
CROPLETEŠ Nala          
    PLETEŠ Nala       
CRORIBARIĆ LANA          
       2. TOMIČIĆ Anja    
CROUGARKOVIĆ Petra         
    TOMIČIĆ Anja      
CROTOMIČIĆ Anja        

 

Repasaž


FUČKALA ZARIF ELLA       
   FUČKALA ZARIF ELLA    
        
      PLETEŠ Nala 
        
   PLETEŠ Nala    
        
        
RIBARIĆ LANA       
   UGARKOVIĆ Petra    
UGARKOVIĆ Petra       
      UGARKOVIĆ Petra 
        
   DRAKULIĆ Eva