Uskršnji turnir

Datum: 08.04.2017
Država, grad održavanja: Hrvatska, Split

Natjecateljska lista curice U10 -32, 10 natjecatelja


CROMUJAN Nika             
    ŽIVKOVIĆ Valentina          
CROŽIVKOVIĆ Valentina             
       BOŠNJAK Laura       
BIHBOŠNJAK Laura             
    BOŠNJAK Laura          
               
          2. BOŠNJAK Laura    
CROČAVKA Ana             
    ČAVKA Ana          
               
       ČAVKA Ana       
CROPERIN Marta             
    PERIN Marta          
               
             1. ĐURKOVIĆ Antonija
CROŠKOPLJANAC Jelena             
    ĐURKOVIĆ Antonija          
CROĐURKOVIĆ Antonija             
       ĐURKOVIĆ Antonija       
CROTOPIĆ Roza             
    TOPIĆ Roza          
               
          ĐURKOVIĆ Antonija    
BIHVIDOVIĆ Ena            
    VIDOVIĆ Ena         
              
       VIDOVIĆ Ena      
CROJERKUNICA Lana           
    JERKUNICA Lana        
            

 

Repasaž


           
   ŽIVKOVIĆ Valentina       
ŽIVKOVIĆ Valentina          
      ŽIVKOVIĆ Valentina    
           
   PERIN Marta       
PERIN Marta          
         VIDOVIĆ Ena 
           
           
           
      VIDOVIĆ Ena    
           
           
           
           
ŠKOPLJANAC Jelena          
   TOPIĆ Roza       
TOPIĆ Roza          
      TOPIĆ Roza    
           
   JERKUNICA Lana       
JERKUNICA Lana          
         TOPIĆ Roza 
           
           
           
      ČAVKA Ana