Uskršnji turnir

Datum: 08.04.2017
Država, grad održavanja: Hrvatska, Split

Natjecateljska lista curice U10 -36, 5 natjecatelja


CROVRKIĆ Anđela          
    VRKIĆ Anđela       
CRORUMORA Luce          
       2. VRKIĆ Anđela    
BIHDŽEBA Ljiljana          
    DŽEBA Ljiljana       
            
          1. BEŠKER Ana
CROBEŠKER Ana          
    BEŠKER Ana       
            
       BEŠKER Ana    
CROPOCRNJA Maja         
    POCRNJA Maja      
          

 

Repasaž


RUMORA Luce       
   RUMORA Luce    
        
      RUMORA Luce 
        
   POCRNJA Maja    
        
        
        
        
        
      DŽEBA Ljiljana 
        
   DŽEBA Ljiljana