Uskršnji turnir

Datum: 08.04.2017
Država, grad održavanja: Hrvatska, Split

Natjecateljska lista dječaci U14 -42, 8 natjecatelja


CROBOTIĆ Filip          
    BOTIĆ Filip       
CRORADONIĆ Nikola          
       2. MIJIĆ Marin    
CROMARIJANOVIĆ Marino          
    MIJIĆ Marin       
CROMIJIĆ Marin          
          1. IVANDIĆ Mateo
CROPAPA Jure          
    PAPA Jure       
CROJAKAŠA Šime          
       IVANDIĆ Mateo    
CROBLASLOV Mateo         
    IVANDIĆ Mateo      
CROIVANDIĆ Mateo        

 

Repasaž


RADONIĆ Nikola       
   MARIJANOVIĆ Marino    
MARIJANOVIĆ Marino       
      MARIJANOVIĆ Marino 
        
   PAPA Jure    
        
        
JAKAŠA Šime       
   BLASLOV Mateo    
BLASLOV Mateo       
      BOTIĆ Filip 
        
   BOTIĆ Filip