Uskršnji turnir

Datum: 08.04.2017
Država, grad održavanja: Hrvatska, Split

Natjecateljska lista dječaci U12 -34, 11 natjecatelja


CRODUNATOV Mikula             
    TUKIĆ Šimun          
CROTUKIĆ Šimun             
       TUKIĆ Šimun       
CROVARKAŠ Lovre             
    VARKAŠ Lovre          
               
          2. TUKIĆ Šimun    
CROMARIN Tonči             
    TOPIĆ Petar          
CROTOPIĆ Petar             
       ILIČIĆ Stipe       
CROILIČIĆ Stipe             
    ILIČIĆ Stipe          
               
             1. COPIĆ Frane
CROJURIĆ Roko             
    JURIĆ Roko          
CROPAVLIN Ivan             
       COPIĆ Frane       
CROCOPIĆ Frane             
    COPIĆ Frane          
               
          COPIĆ Frane    
CROĆOSO Ivan            
    ĆOSO Ivan         
              
       STRIČEVIĆ Roko      
CROSTRIČEVIĆ Roko           
    STRIČEVIĆ Roko        
            

 

Repasaž


DUNATOV Mikula          
   DUNATOV Mikula       
VARKAŠ Lovre          
      DUNATOV Mikula    
           
   TOPIĆ Petar       
TOPIĆ Petar          
         STRIČEVIĆ Roko 
           
           
           
      STRIČEVIĆ Roko    
           
           
           
           
           
   JURIĆ Roko       
JURIĆ Roko          
      JURIĆ Roko    
           
   ĆOSO Ivan       
ĆOSO Ivan          
         ILIČIĆ Stipe 
           
           
           
      ILIČIĆ Stipe