Upravni odbor

Članovi Upravnog odbora

dr.sc. Sanda Čorak
Dean Bogić
Tomislav Čuljak
Maks Dimov
Zoran Blažević
Frano Stjepović
Aldo Rojnić