Nadzorni odbor

Predsjednik: Tadija Orlović
Članovi:
Vlasta Dragušica
doc.dr.sc. Ivan Segedi