IZVJEŠĆE SA POLAGANJA DAN POJASEVA

ZAGREB , 29.06.2011.

Polaganje za DAN pojaseve održano je 29.06.2011. godine u dvorani KIF-a u Zagrebu. Polagali su kandidati iz Zagreba i Rijeke. Među kandidatima bio je i gosp. Ivan Čabrijan, koji je polagao za 1.DAN, a ima 70 godina.
 
 
 
POPIS KANDIDATA SA USPJEHOM:
 
 
RB
IME I PREZIME
KLUB
DAN ZA KOJI SE POLAŽE
1.
Ivan Čabrijan
JK Rijeka
 1. DAN-POLOŽILA
2.
Dino Pašić
JK Rijeka
 1. DAN-POLOŽILA
3.
Tomislav Lucić
HAJK“Mladost“-Zagreb
1. DAN-POLOŽIO
4.
Alen Adamić
HAJK“Mladost“-Zagreb
1. DAN-POLOŽIO
5.
Nenad Đurović
JK“Zagreb“
1. DAN-POLOŽIO
6.
Ivan Tomašić
JK Black belt
2. DAN-POLOŽIO
7.
Igor Ivanušec
JK Black belt
 2.DAN-POLOŽIO
8.
Vjeran Stepanić
JK Centar
 2.DAN-POLOŽIO
9.
Ivica Košta
JK Novi Zagreb
4.DAN-POLOŽIO
10.
JadrankaPongrac
JK Maksimir
5. DAN-POLOŽILA
 
 
 
ISPITNA KOMISIJA:
 
1. Predsjednik ispitne komisije   SLAVIŠA BRADIĆ 6.DAN                              
2. Član komisije                          HRVOJE SERTIĆ   6.DAN                               
3. Član komisije                       ZDRAVKO BARŠNIK 8.DAN