EJU Judo & Family Camp – Rovinj

Rovinj, 2. - 8. srpnja 2011.

Ovih dana od 2. – 8. srpnja, održava se EJU Judo & Family Camp u Hrvatskoj. Grad Rovinj je ugostio prvi EJU Judo & Family Camp. EJU u suradnji sa HJS-om je okupio oko 85 sudionika iz 6 različitih država.


Predsjednica HJS-a Sanda Čorak je veoma sretna što je Hrvatska dobila EJU Judo & Family Camp. Sretna je također jer je ovaj događaj vođen od strane bivšeg Europskog prvaka i osvajača Olimpijske medalje Nuna Delgada (POR), stručnjaka za judo Yuri Krishuka (RUS) i naravno popraćeno EJU delegatima Franco Capelletti, Daniel Lascau i Benedict Rouby. Isto take je dodala da je ovo veoma važan judo event za razvoj judo-a.

Judo & Family Camp daje roditeljima priliku da rade sa svojom djecom, uče ih i isto tako da sebe podučavaju o Judo-u. Tu su također druge aktivnosti osim judo-a, poput izleta, piknik na brodu, crtanje, učenje Engleskog itd.

Svaki sudionik će dobiti certifikat o sudjelovanju na EJU Judo & Family Kampu.