OIT Judo Treneri

Judo Treneri - Kineziološki fakultet

Predhodne godine krenula je prva generacija studenata za judo trenera.
Ukoliko bi se okupilo 6-8 polaznika otvorio bi se smjer judo trener druga generacija.
Rok za prijavu (jesenski rok) bit će naknadno objavljen.

Prijavu možete naći ovdje