Promjena ždrijeba tokom natjecanja

European Judo Union

Nedavno na ECup-u za juniore imali smo situaciju da se u kategoriji sa 6 natjecatelja (eliminacijski sistem sa repasažom), jedan od natjecatelja nije pojavio na službenoj vagi.

Nakon toga broj natjecatelja pao je na 5 u kategoriji, pa je po tome jedan od natjecatelja osvojio brončanu medalju nakon izgubljene borbe bez ijedne pobjeđene borbe.

Sportski direktori EJU-a, razmotrili su ovu situaciju i donijeli sljedeću odluku za buduće evente koji nastupaju na snagu od 14.04.2012.

Odluka glasi:

U slučaju da sveukupni broj natjecatelja u kategoriji bude ispod 6 natjecatelja nakon službene vage, ta specifična kategorija biti će ponovno ždrijebana na licu mjesta u round robin system (borbe svako sa svakim).

Svi treneri biti će obaviješteni o promjeni ždrijeba što je prije moguće, te će ždrijeb biti održan pod kontrolom sportskog delegata EJU-a.

Ova odluka donesena je u korist natjecatelja, te pravednom donošenju rezultata i dodjeljivanju bodova za ranking ljestvicu na Europskim kupovima.

Glavni tajnik EJU-a

Envic Galea