Sudački kata seminar

Tuheljske toplice, 06.-08.prosinca 2013.godine

U sklopu sudačkog seminara koji se održavao od 06.-08.prosinca 2013.godine u Tuheljskim toplicama, održan je i sudački kata seminar. Naime prošle godine inicijalno je u Vinkovcima održan prvi neslužbeni seminar za kata suce, dok se ove godine po prvi puta službeno održava i seminar za buduće kata suce. Razlog tome je veliki broj aktivnosti i uspjeha u kata komisiji, koji uz učešće na svim natjecanjima u katama, pažnju posvećuju i edukaciji trenera i sudaca. Ove godine je naš savez po prviputa dobio i dva međunarodna kata suca, te se na tragu toga rad nastavio u stvaranju nacionalnih kata sudaca.

Seminar je održan po sistemu EJU standarda. Prvog dana je održana prezentacija svih kata za koje su kandidati bili prijavljeni, nakon čega je bio pismeni test. Drugog dana je oržan ispit iz praktičnog poznavanja kata ispred komisije.
Novi kata suci HJS-a:
rb
IME I PREZIME
POLOŽEN ISPIT ZA KATU:
1.        
Matija Jug-Dujaković
Nage no kata
2.        
Filip Jakupov
Nage no kata
3.        
Ante Topić
Nage no kata
4.        
Karlo Lacković
Nege no kata/Katame no kata
5.        
Jelena Vuković
Kime no kata
6.        
Katarina Potnek
Kime no kata
7.        
Sandra Uršičić
Katame no kata/Ju no kata
8.        
Zoran Grba
Katame no kata/Ju no kata
9.        
Jadranka Pongrac
Ju no kata/Kodokan goshin jutsu
10.    
Davor Marinić
Nage no kata/Kodokan goshin jutsu
 
Komisjiju su sačinjavali međunarodni suci:
1.       Slaviša Bradić   6.Dan
2.       Igor Janković    5.Dan
3.       Igor Albreht     5.Dan
 
Slaviša Bradić, rukovoditelj komisije za kate i pojaseve