POLAGANJE ZA DAN POJASEVE

Zagreb, 09.ožujka 2014.godine

Polaganje za Dan pojaseve održano je 09.ožujka, 2014.godine u dvorani Judo kluba Panda. Polaganju je pristupilo 31 kandidat. Uz prikazano traženo znanje, komisiju su sačinjavali nacionalni kata suci koji su ujedno odrađivali praksu suđenja.

POPIS KANDIDATA:
R.B.
Ime i prezime
Dan
Klub
POLOŽIO
1.        
Damjan Miklić
I.Dan
Zagreb
DA NE
2.        
Zlatko Kumrić
I.Dan
Student
DA NE
3.        
Marko Kumrić
I.Dan
Student
DA NE
4.        
Josip Tenžera
I.Dan
Student
DA NE
5.        
Toma Radalj
I.Dan
Student
DA NE
6.        
Ivan Parmač
I.Dan
Student
DA NE
7.        
Domagoj Jug Dujaković
I.Dan
Zagrebačka judo škola
DA NE
8.        
Zdenko Krakan
I.Dan
Maksimir
DA NE
9.        
Luka Križman
I.Dan
Policijska akad.
DA NE
10.    
Toni Vrkić
I.Dan
Zadar
DA NE
11.    
Kristijan Perović
I.Dan
Zadar
DA NE
12.    
Juraj Zobundžija
I.Dan
AJK Mladost
DA NE
13.    
Lovro Vidović
2.Dan
AJK Mladost
DA NE
14.    
Alen Adanić
2.Dan
AJK Mladost
DA NE
15.    
Tino Šundov
I.Dan
Solin
DA NE
16.    
Luka Vujević
I.Dan
Solin
DA NE
17.    
Ivan ĆAleta
I.Dan
Solin
DA NE
18.    
Ivan Grubić
I.Dan
Solin
DA NE
19.    
Stipe Rajčić
I.Dan
Solin
DA NE
20.    
Mario Gađa
I.Dan
Zag.judo škola
DA NE
21.    
Zvonimir Krajač
I.Dan
Zagreb
DA NE
22.    
Ana Vrcan
I.Dan
Policijska akad.
DA NE
23.    
Petar Bunić
I.Dan
Policijska akad.
DA NE
24.    
Roman Gredičak
I.Dan
Zag.judo škola
DA NE
25.    
Larry Kirinčić
I.Dan
Rijeka
DA NE
26.    
Juraj Kukec
I.Dan
Zagreb
DA NE
27.    
Robert Vidović
I.Dan
Zrinski
DA NE
28.    
Milivoj Bujanić
I.Dan
Zrinski
DA NE
29.    
Darko Kožić
I.Dan
Zrinski
DA NE
30.    
Filip Čulo
I.Dan
Black belt
DA NE
31.    
Hrvoje Rački
I.Dan
Black belt
DA NE
 
 
Komisiju su činili nacionalni kata suci:
1.       Karlo Lacković 3.Dan
2.       Matija Jug-Dujaković 2.Dan
3.       Filip Jakupov 2.Dan
4.       Slaviša Bradić 6.Dan
 
Slaviša Bradić, rukovoditelj komisije za kate i pojaseve