POLAGANJE ZA DAN POJASEVE

Osijek, 10.listopada.2014. godine

Polaganje za majstorske pojaseve održano je 10.10.2014. godine u Osijeku. Polaganju je pristupilo 12 kandidata. Kandidati su polagali ispit sukladno novom pravilniku za Dan pojaseve izvodeći kate za pojedini pojas te pismeni test o teoriji juda i poznavanju kate. Također, kandidati za više dan pojaseve su ispitani o poznavanju drugih kata sukladno pravilniku za dan pojaseve.
 
Gost na polaganju  je bio i gospodin Zdravko Baršnik 8. Dan, legenda i pionir juda u Hrvatskoj.
 
POPIS KANDIDATA I REZULTATI :
 
R.B.
Ime i prezime
Dan
Klub
POLOŽIO
1.       
Matija Vuković
1.DAN
Karlovac
DA NE
2.       
Mihael Orlović
1.DAN
Karlovac
DA NE
3.       
Vinko Majić
1.DAN
Dojo-Zagreb
DA NE
4.       
Matko Krce Ivančić
1.DAN
Dojo-Zagreb
DA NE
5.       
Hrvoje Kunčak
1.DAN
Mladost-Osijek
DA NE
6.       
Tea Pačarić
1.DAN
Mladost-Osijek
DA NE
7.       
Slavica Kvolik
1.DAN
Mladost-Osijek
DA NE
8.       
Zoran Malečić
2.DAN
Mladost-Osijek
DA NE
9.       
Dubravko Krček
2.DAN
Mladost-Osijek
DA NE
10.    
Mislav Krček
2.DAN
Student-Split
DA NE
 
Ispitna Komisija:
  1. Slaviša Bradić               6.DAN predsjednik komisije
  2. Davor Marinić              6.DAN član
  3. Igor Janković                5.DAN član
  4. Željko Damjanić           4.DAN član
 
Slaviša Bradić