2015_Trenerski licencni seminar, seminar za KYU i DAN ispitivače

05. i 06.09.2015.

 Na Trenerskom licencnom seminaru i seminaru za KYU i DAN pojaseve održanom u dvorani i predavaonicama Kineziološkog fakulteta u Zagrebu sudjelovalo je 140 trenera HJS-a. Program edukacije proveden je pod voditeljstvom prof.dr.sc. Hrvoja Sertića i predavača: dr.sc. Ivana Segedija, Shinichija Takahashija, dr.kir. i Predsjednika DAN komisije HJS-a Slaviše Bradića.

Seminar je počeo u subotu otvaranjem seminara od strane Predsjenice Hrvatskog judo saveza Sande Čorak. Nakon uvodne riječi voditelja prof.dr.sc. Hrvoja Sertića program seminara je proveden u modalitetu jednog teoretskog , pa jednog praktičnog predavanja.

 

Prva nastavna tema teoretskog dijela predavanja u subotu odnosila se na razvoj snažne izdržljivosti u specifičnim uvjetima judaškog treninga. Neposredno nakon teoretskog dijela proveden je  i praktični dio u kojem su sudjelovali dobrovoljci: Vladimir Preradović, Matija Frlić, Nenad Đurđević, Josip Piljić i  Marko Cetinić te pomogli u demonstratorskom mislu.

 

Poslijepodnevni dio seminara u subotu provodili su g. Slaviša Bradić na temu korištenja moderne tehnologije i inovacija  u učenju tehnika za učeničke - KYU pojaseve i dr.sc. Ivan Segedi na temu fleksibilnosti i mobilnosti u judo treningu.

 

Nedjeljni program Trenerskog seminara provodili su Shinichi Takahashi, dr.kir. na temu tapinga u judu i g. Slaviša Bradić na temu komparacije različitih modela ispita za KYU pojaseve čme je i završio tradicionalni trenerski semminar Hrvatskog judo saveza završnom rječju prof.dr.sc. Hrvoja Sertića..

 

 


Trenerski seminar_dvorana_treneri

Trenerski seminar_otvorenje

Trenerski seminar_dvorana

Trenerski _ praktični dio

Trenerski_Praktični dio 1

Trenerski Vlado na štriku

Prof. Sertić

Treneri _dvorana

Taping

Taping 2

Linija trenerski

Treneri _dvorana

Amfiteatar