Jednoglasno usvojen financijski plan HJS-a za 2016. godinu

30.12.2015. - Zagreb

Hrvatski judo savez je za olimpijsku 2016. i završnu godinu četverogodišnjeg ciklusa 2012-2016. sazvao Redovnu skupštinu koja se održala u srijedu 30.12.2015. u Zagrebu. 

DNEVNI RED
 
1.   Izbor radnih tijela Skupštine HJS-a:
1.1 Izbor radnog predsjedništva
1.2 Izbor verifikacijske komisije
1.3 Izbor zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika
2.      Izvješće komisije za verifikaciju mandata članova skupštine
3.      Usvajanje zapisnika sa skupštine HJS-a održane 29. ožujka 2015. godine
4.      Usvajanje Financijskog plana Hrvatskog judo saveza za 2016. godinu 

Članovi Skupštine jednoglasno su usvojili Financijski plan Hrvatskog judo saveza za 2016.godinu.