DOMINKOVIĆ Andrija
Rijeka
čas KOKEZA Josip
Solin
Shido [00:43]
[00:49] Shido
[00:57] Shido
Shido [02:36]
[04:25] Ippon