• Organizator
  Hrvatski judo savez

 • AJK Student


  # Ime Uzrastna Težinska
  1 TUKIĆ Šimun dječaci U14 -38
  2 MARTINAC Aldo dječaci U14 -55
  3 BUZDOVAčIć Ivan dječaci U14 -55
  4 UVODIć Ivano dječaci U12 -38
  5 JURIĆ Ana curice U12 -36
  6 GRUBIŠIĆ Bruna curice U12 -36
  7 LUČIĆ Šime limači U10 -24
  8 GABRIć Ivan limači U8 -24
  9 DžIDIć Niko limači U8 -24
  10 ŽIŽIĆ Bartul dječaci U14 +66
  11 KUSTURA SELAK Dominik dječaci U12 -50
  12 BUZDOVAčIć Marino Franko dječaci U12 -55
  13 GABRIĆ Duje limači U10 -27
  14 LOZO Marin limači U10 -27
  15 MIšKOVIć HASANBEGOVIć Noa limači U10 -30
  16 PAVIČIĆ Toma limači U10 -34
  17 KUSTURA SELAK Gabrijel limači U10 -38
  18 AMIžIć Toni limači U10 -38
  19 LUČIĆ Luka limači U10 -38
  20 MATAS Krešimir limači U10 -42
  21 LUčIć Antonio limači U10 -42
  22 ZEKIĆ Ante limači U8 -34