• Organizator
  Hrvatski judo savez

 • Meto Labin


  # Ime Uzrastna Težinska
  1 VLAČIĆ VALENTINA curice U14 -52
  2 GOBO MAX LUCAS dječaci U12 -30
  3 RADIĆANIN Nardi dječaci U12 -34
  4 PALISKA KARLO dječaci U12 -34
  5 LICUL DOMINIK dječaci U12 -34
  6 GRŽINIĆ ANTONIO dječaci U12 -42
  7 MUJKIĆ Emin dječaci U12 -46
  8 LUKŠIĆ ZITA curice U12 -28
  9 BAĆAC EVELIN curice U12 -28
  10 JANJIĆ MARISSA curice U12 -36
  11 KOROLJEVIĆ NINA curice U12 -44
  12 BOLČIĆ LUCIA curice U12 -44
  13 VLAČIĆ FRANKO limači U10 -24
  14 JANJIĆ LUCAS limači U10 -24
  15 ŠAHDANOVIĆ AJLA curice U10 -25
  16 JURIČIĆ LUIS limači U8 -24
  17 FORNAŽAR NOLA curice U8 -18
  18 KOROLJEVIĆ ALAN dječaci U14 -66
  19 HEVEŠEVIĆ WAEL dječaci U14 +66
  20 ADRIAN Mujezinović dječaci U12 -50
  21 ŠAHDANOVIĆ ARMIN dječaci U12 -50
  22 ROJKO GABRIEL dječaci U12 -50
  23 SAMOŠĆANEC DAVID dječaci U12 -55
  24 FRANJIĆ DINO dječaci U12 -55
  25 BILIĆ NOAH limači U10 -27
  26 BUČIĆ DIEGO limači U10 -30
  27 KEŠAC PETAR limači U10 -30
  28 PUHAR VILIAM limači U10 -34
  29 VIDALLI ANGEL limači U10 -38
  30 GLAVIČIĆ ANTON limači U10 -38
  31 FARAGUNA LEAN limači U10 -38
  32 FRANKOVIĆ MARTIN limači U10 -38
  33 CARIĆ GIOVANNI limači U10 -42
  34 MARIANO KRISTIANO limači U10 -42
  35 RAGUŽ PETAR limači U10 -42
  36 BAĆAC FRAN limači U10 -42
  37 DRAGUZET IVAN limači U10 -50
  38 HEVEŠEVIĆ LEYNAH curice U10 -32
  39 RADIĆANIN Daria curice U10 -36
  40 BUDANKO VIKTOR limači U8 -27
  41 NAČINOVIĆ VITO limači U8 -27
  42 MIKOLJ RIANNA curice U8 -25
  43 KLAPČIĆ PETRA curice U8 -25
  44 PUČIĆ ELIZABETA curice U8 -32
  45 PIFAR ELIN curice U8 -32