• Organizator
  Hrvatski judo savez

 • AJK Student


  # Ime Uzrastna Težinska
  1 KARIN Mario Dječaci U14 -38
  2 TUKIĆ Šimun Dječaci U14 -42
  3 BUZDOVAčIć Ivan Dječaci U14 -50
  4 KUSTURA SELAK Dominik Dječaci U14 -55
  5 ŠTRBAC Luka Dječaci U14 -60
  6 LOZO Marin Dječaci U12 -27
  7 MIšKOVIć HASANBEGOVIć Noa Dječaci U12 -34
  8 KUSTURA SELAK Gabrijel Dječaci U12 -38
  9 JUKIć Božo Dječaci U12 -42
  10 LUČIĆ Antonio Dječaci U12 -46
  11 MATAS Krešimir Dječaci U12 -46
  12 PULJIĆ Lucija Curice U12 -32
  13 KOŠĆINA Roko Limači U10 -24
  14 KUZMANIĆ Jakov Limači U10 -24
  15 MARTINAC Aldo Dječaci U14 -66
  16 BUZDOVAčIć Marino Franko Dječaci U14 -66
  17 BAŠIĆ Leon Dječaci U14 +66
  18 DžIDIć Niko Limači U10 -27
  19 VUKOVIć Adrian Limači U10 -27
  20 LUČIĆ Šime Limači U10 -27
  21 FREDOTOVIĆ Toma Limači U10 -27
  22 GABRIć Ivan Limači U10 -27
  23 GABRIĆ Duje Limači U10 -30
  24 ĆURKOVIć Lovre Limači U10 -34
  25 GRGO Ančić Limači U10 -34
  26 BUDIMIR Roko Limači U10 -34
  27 ZEKIĆ Ante Limači U10 -38
  28 BILOKAPIĆ Jakov Limači U10 -38
  29 LUČIĆ Luka Limači U10 -42
  30 GUDELJ Josip Limači U10 -46
  31 MASLIĆ Dražen Limači U10 -50
  32 ALJINOVIĆ Rosana Curice U10 -40
  33 ŽUNIć Gabrijela Curice U10 +44