• Organizator
  Hrvatski judo savez

 • Dubrovnik 1966


  # Ime Uzrastna Težinska
  1 SJEKAVICA Tomislav Dječaci U14 -38
  2 KOŠTA Josip Dječaci U14 -38
  3 SURJAN Antun Dječaci U14 -38
  4 DABO Orsat Dječaci U14 -42
  5 KRISTIĆ Ivan Dječaci U14 -46
  6 ČIŽEK Dominik Dječaci U14 -55
  7 BUTIJER Borna Dječaci U14 -60
  8 MARLAIS Oliver Vlaho Dječaci U12 -30
  9 KRMEK Roko Ivan Dječaci U12 -38
  10 LALIĆ Ivan Dječaci U12 -46
  11 BUTIGAN ANDREA Curice U12 -36
  12 BERKOVIć Eleonora Curice U12 -40
  13 LUJO Mara Curice U12 -40
  14 VULANOVIĆ Dita Curice U12 -40
  15 TOKIĆ Filip Dječaci U14 -66
  16 POKOVIĆ Klara Curice U14 -40
  17 KUSALO Laura Curice U14 -44