Održana redovna skupština Hrvatskog judo saveza (prosinac 2018.)

Foto: Tino Marić

U Zagrebu je 29. prosinca 2018. godine održana redovna skupština Hrvatskog judo saveza. Predsjednica HJS-a, Sanda Čorak, predložila je dnevni red koji je i usvojen, te je za kraj uspješne 2018. godine za nadolazeću 2019. godinu poželila prvenstveno zdravlja i pozitivnog pristupa treninzima i nastupima.

Dnevni red skupštine:

1. Izbor radnih tijela Skupštine HJS-a:

- 1.1. Izbor radnog predsjedništva
- 1.2. Izbor verifikacijske komisije
2. Izbor zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika
3. Izvješće komisije za verifikaciju mandata članova skupštine
4. Usvajanje zapisnika sa skupštine HJS-a održane 20.04.2018. godine
5. Financijsko izvješće za 2017. godinu.
6. Izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatskog judo saveza za 2018. godinu
7. Usvajanje Financijskog plana Hrvatskog judo saveza za 2019. godinu

U viši DAN pojas posthumno su promovirani:

Dragomir TAVRA - 7.DAN

Nenad ĐURĐEVIĆ - 2.DAN