Ispiti za dan pojaseve - Pula

Ispiti za dan pojaseve održani su u Puli u dvorani JK „Istarskog borca“, 22.12.2021. godine. Polaganju su pristupili kandidati za 1. i 2. dan koji su uspješno i položili uz visoku razinu prikazanog znanja.

Komisija za ispite je bila u sastavu:

  1. Ante Prgomet 7.dan
  2. Marino Derrossi 6.dan
  3. Slaviša Bradić 7.dan.

R.B.

Ime i prezime

Dan

Klub

Položio

1.

Jakov Benčić

1.Dan

Istarski borac

DA NE

2.

Marko Džin

1.Dan

Istarski borac

DA NE

3.

Dani Klačar

1.Dan

Istarski borac

DA NE

4.

Dominik Družeta

2.Dan

Istarski borac

DA NE

5.

Robert Klačar

2.Dan

Istarski borac

DA NE

6.

Damina Sokolović

2.Dan

Istarski borac

DA NE