EJU KODOKAN KATA SEMINAR-OBAVIJEST

Poštovani,

S obzirom na KATA seminar koji se održava u Zagrebu, te na posebnost i veličinu koju pruža, donesen je prijedlog da se svim učesnicima koji sudjeluju i polažu za certifikate o pojedinoj kati, to uvažiti kao da su pristupili ispitu za DAN pojas, a ujedno će biti i oslobođeni plaćanja takse za polaganje.
Naravno pod uvjetom da kandidat ima ostale uslove za polaganje(vremenski period od proteklog polaganja).

S poštovanjem,

HRVATSKI JUDO SAVEZ

Predsjednik         

Dr.sc. Sanda Čorak