Poziv na upis u novu generaciju polaznika programa osposobljavanja u Judu

Prijave za upis u program je potrebno dostaviti do 5.10.2022. na mail adresu ivan.segedi@kif.hr, a prijemni ispit će se održati 14.10.2022. u 13 sati na Kineziološkom fakultetu u Zagrebu. Sve ostale informacije možete pronaći u dokumentu „HIK POZIV NA UPIS“