CARNET USERS CONFERENCE (CUC) 2022 - STEMsport

Carnet Users Conference (CUC) 2022 – STEMsport ekipa Hrvatskog judo saveza, Instituta za popularizaciju znanosti i Udruge Profesor Baltazar posjetila je konferenciju CUC 2022 o promicanju znanosti održanu u Šibeniku od 26.-28.10.

Povezanost s tehnologijom nikada nije bila tako intenzivna i svakodnevna kao danas u postdigitalnom dobu jer nas upravo tehnologija, zahvaljujući umjetnoj inteligenciji, oblikuje do razina kojih nismo uvijek svjesni. Sve manji utjecaj tradicionalnih medija i fizičke prisutnosti oblikuju naše iskustvo doživljaja svijeta. Gdje je tu uloga sporta i kako on može sudjelovati u tim procesima?

Tražeći odgovore na ta pitanja i pripremajući se za daljnje akivnosti na promicanju STEM-a kroz judo i juda kroz STEM, proveli smo dva ispunjena i sadržajna dana u Šibeniku u organizaciji Carnet-a.

Zaključili smo da smo zaista na tragu nove sintagme koja će oblikovati budućnost – spoja znanja i vještina prirodnih znanosti i sporta, odnosno juda. Prve korake napravili smo na Znanstvenom pikniku u rujnu, a sad se užurbano pripremamo za nastavak.

Pratite naš projekt i ukrcajte se u naprednu STEMsport karavanu!

Za više o EU fondovima: www.esf.hr i www.strukturnifondovi.hr

[Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Hrvatskog judo saveza. Projekt STEMSport sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.]