SEMINAR ZA TRENERE JUDO SAVEZA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

Na inicijativu Judo saveza Primorsko-goranske županije, s obzirom na konstantni rast broja članova judo klubova u županiji i potrebi za unaprjeđenju kvalitete rada u klubovima, organiziran je trenerski seminar. Seminar je održan danas 02.12.2023. godine u dvorani Judo kluba “Rijeka”, s ciljem unaprjeđenja stručnog kadra koji je angažiran u radu klubova i sekcija Primorsko-goranske županije. Rad u klubovima i sekcijama, pvenstveno osnovnim školama, zahtijeva neprekidno usavršavanje stručnog kadra jer je kvaliteta rada nešto što je osnova za prenošenje judo tehnike, principa i ostalih vrijednosti koje naš sport ima.

Seminar je vodio Prof.dr.sc. Hrvoje Sertić, predsjednik STK sa temom; "Temelji učinkovitog poučavanja juda”. Na seminaru je prisustvovalo 30 judo trenera iz klubova Judo saveza PGŽ, te 2 kluba iz Labina.

Seminaru je prisustvovala i glavna tajnica Zajednice sportova Primorsko-goranske županije, g-đa Katja Luketić.
Prvi dio seminara sadržavao je teoretsko predavanje o učinkovitom podučavanju u judu, dok je u drugom dijelu održan praktični dio na kojem su obrađene neke od bazičnih tehnika i principa juda koje se koriste kod podučavanja.


Na kraju seminara svim sudionicima su podijeljene sudioničke diplome a klubovima zahvalnice za doprinos u razvoju juda u Primorsko-goranskoj županiji.

Klubovi koji su prisustvovali na seminaru:

  1. JK”Rijeka”
  2. JK”Kvarner”
  3. JK”Samuraj”
  4. JK”Liburnija”
  5. JK”Krk”
  6. JK”Hero-sport Academy”
  7. JK”Lošinj”
  8. JK”Meto”
  9. JK”Ippon"

Slaviša Bradić, predsjednik Judo saveza Primorsko-goranske županije