BOEHM Alina

Njemačka

ml. seniorke U23 -70

IJF LINK

Nema borb u godini 2020