Uskršnji turnir

Datum: 08.04.2017
Država, grad održavanja: Hrvatska, Split

Natjecateljska lista curice U12 -36, 16 natjecatelja


CROJEZERČIĆ Leona             
    SCHMUCH Jelena          
CROSCHMUCH Jelena             
       SCHMUCH Jelena       
CROGRANIĆ Petra             
    GRANIĆ Petra          
CROBUTIR Leonarda             
          2. ŠKALJIĆ ŠEJLA    
CROŠKALJIĆ ŠEJLA             
    ŠKALJIĆ ŠEJLA          
CROJURICA Antonina             
       ŠKALJIĆ ŠEJLA       
CROBURIĆ Klaudia             
    ŠIMIĆ Matea          
CROŠIMIĆ Matea             
             1. CECIĆ Nikolina
CROLONČAR Lucija             
    CECIĆ Nikolina          
CROCECIĆ Nikolina             
       CECIĆ Nikolina       
CRORAIČ Ana             
    RAIČ Ana          
CROTOMAŠ Sara             
          CECIĆ Nikolina    
CRODELIĆ Lana            
    ŠPANIĆ Nina         
CROŠPANIĆ Nina            
       BANOVIĆ Nina      
CROBANOVIĆ Nina           
    BANOVIĆ Nina        
CROSISARIĆ Tonka          

 

Repasaž


JEZERČIĆ Leona          
   GRANIĆ Petra       
GRANIĆ Petra          
      GRANIĆ Petra    
JURICA Antonina          
   JURICA Antonina       
ŠIMIĆ Matea          
         GRANIĆ Petra 
           
           
           
      BANOVIĆ Nina    
           
           
           
           
LONČAR Lucija          
   RAIČ Ana       
RAIČ Ana          
      ŠPANIĆ Nina    
SISARIĆ Tonka          
   ŠPANIĆ Nina       
ŠPANIĆ Nina          
         ŠPANIĆ Nina 
           
           
           
      SCHMUCH Jelena