Hrvatski judo savez radi na judo projektu za djecu

Svakodnevno, sve više djece bavi se judom, promoviranje juda u širem smislu, poticanje aktivnog i zdravog načina života među mladima. Sa ove točke gledišta, Svjetska judo federacija (IJF) i Hrvatski judo savez udružuju snage kako bi judo postao službeni školski sport u Hrvatskoj.

Ranije ove godine u siječnju, IJF komisija Judo za djecu, posjetila je Hrvatsku i Hrvatski judo savez. Tokom dva dana, održano je nekoliko sastanaka, uključujući i posjet u grad Rijeku, domaćinu ovogodišnjeg Grand Prix-a. Na temelju programa judo za djecu započela je suradnja.

HJS je već razvio snažan plan o tome kako i na koji način žele razviti strukturu judo-a u školi. Uz posebno škole i sportske strukture u Hrvatskoj, ovaj plan zahtijeva određen pristup i provedbu. Kako bi judo postao službeni školski sport, sporazumi sa službenim tijelima trebaju biti finalizirani.

Tijekom susreta IJF i HJS, donjeli su prijedlog za izoštravanje plana, kako bi se jače u pogledu održivosti privuklo sve više djece u klubove moramo se potruditi da će i roditelji biti uključeni. Jasan marketing i komunikacijski plan u okviru programa, neophodan je da bi dobili dobre rezultate, te pronašli rješenje za judo klubove kako bi bili što više involvirani u taj program.

IJF je dao HJS-u jasniji pogled kako bi mogli provoditi svoj plan. IJF će asistirati, pomoći i podržati judo tijekom nadolazeće godine, tako da judo postane službeni sport u Hrvatskoj.

Izvor IJF: http://www.intjudo.eu/News/cikk2427