Polaganje za DAN pojaseve

05.10.2013. - Vinkovci

Polaganje za majstorske pojaseve održano je 05.10.2013. godine u Vinkovcima. Polaganju je pristupilo 27 kandidata te se odvijalo na tri borilišta. Gost polaganja bio je i Piero Comino IJF supervizor za kate. Kandidati su polagali od 1.-4.DAN-a, pa je publika mogla uživati u više prikazanim katama.
 
 
POPIS KANDIDATA :
 
RB
IME I PREZIME
KLUB
DAN
POLOŽIO
 1.  
Buga Kovač
JK“Zagreb“
1.DAN
DA        NE
 1.  
Lovro Kovač
JK“Zagreb“
1.DAN
DA        NE
 1.  
Dinko Voloder
JK“Zagreb“
1.DAN
DA        NE
 1.  
Franjo Justament
JK“Maksimir“
1.DAN
DA        NE
 1.  
Dino Dumić
JK“Maksimir“
1.DAN
DA        NE
 1.  
Ivan Čović
JK“Maksimir“
1.DAN
DA        NE
 1.  
Sara Matijević
JK“Osijek“
1.DAN
DA        NE
 1.  
Ljubica Jurilj
JK“Osijek“
1.DAN
DA        NE
 1.  
Ana Kvolik
JK“Mladost“-Osijek
1.DAN
DA        NE
 1.  
Donna Vadlja
JK“Mladost“-Osijek
1.DAN
DA        NE
 1.  
Branimir Kunčak
JK“Mladost“-Osijek
1.DAN
DA        NE
 1.  
Božo Erceg
JK“Mladost“-Osijek
1.DAN
DA        NE
 1.  
Maja Blagojević
JK“Zagreb“
1.DAN
DA        NE
 1.  
Marko Perković
JK“Zagreb“
1.DAN
DA        NE
 1.  
Ena Žokvić
JK“Autočuljak“
1.DAN
DA        NE
 1.  
Kristina Dragušica
JK“Mladost“-Osijek
1.DAN
DA        NE
 1.  
Matija Tomić
JK“Maksimir“
2.DAN
DA        NE
 1.  
Matija Justament
JK“Maksimir“
2.DAN
DA        NE
 1.  
Domagoj Tomić
JK“Maksimir“
2.DAN
DA        NE
 1.  
Marija Krišto Justament
JK“Maksimir“
2.DAN
DA        NE
 1.  
Ivana Negovanović
JK“Autočuljak“
2.DAN
DA        NE
 1.  
Karlo Lacković
JK“Sakura“
3.DAN
DA        NE
 1.  
Ivana Majstorović
JK“Autočuljak“
3.DAN
DA        NE
 1.  
Jelena Vuković
JK“Mladost“-Osijek
4.DAN
DA        NE
 1.  
Katarina Potnek
JK“Mladost“-Osijek
4.DAN
DA        NE
 1.  
Zdenko Grgetić
JK“Autočuljak“
4.DAN
DA        NE
 
 
 
Ispitna Komisija:
 
 1. Slaviša Bradić               6.DAN  predsjednik komisije
 2. Davor Marinić              6.DAN
 3. Željko Damjanić           4.DAN  član
 4. Dane Milobara             4.DAN  član