• Organizator
  Hrvatski judo savez

 • # KLUB MUŠKARCA ŽENA UKUPNO
  1 Ippon Labin 26 8 34
  2 Istarski borac Pula 39 10 49
  3 Istra 12 2 14
  4 Krk 8 3 11
  5 Kvarner 16 2 18
  6 Liburnija 3 4 7
  7 Lošinj 4 2 6
  8 Meto Labin 20 13 33
  9 Pulafit 25 10 35
  10 Randori Pula 4 0 4
  11 Rijeka 29 14 43
  12 Uchimata 10 1 11
  196 69 265