• Organizator
  Hrvatski judo savez


 • 1

  KLEPIĆ Antonio CRO

  Pujanke

  BAŠIĆ Ivan CRO

  Alkar

  2

  MILJANIĆ Šime CRO

  Zadar

  KUSTURA SELAK GabrijelCRO

  AJK Student

  3

  LJUBIMIR Ivano CRO

  Župa Dubrovačka

  ILJADICA Matej CRO

  Šibenik

  4

  NOVAK Toma CRO

  Dalmacijacement

  BULOVIĆ LukaCRO

  Pujanke

  5

  ŠKROBICA Filip CRO

  Okruk

  MARUšIć Andrija CRO

  Zadar

  6

  BEZIĆ Ivan CRO

  Pujanke

  KRMEK Roko IvanCRO

  Dubrovnik 1966

  7

  PAVEŠKOVIĆ Duje CRO

  Tempo

  MARTINOVIĆ Petar CRO

  Kaštela

  8

  MULABDIĆ Nadir BIH

  Braca Lukač

  OLUJIĆ Matej JakovCRO

  Pujanke

  9

  KLEPIĆ Antonio


  KUSTURA SELAK Gabrijel


  10

  ILJADICA Matej


  BULOVIĆ Luka


  11

  ŠKROBICA Filip


  BEZIĆ Ivan


  12

  PAVEŠKOVIĆ Duje


  OLUJIĆ Matej Jakov


  17

  KUSTURA SELAK Gabrijel


  ILJADICA Matej


  18

  BEZIĆ Ivan


  PAVEŠKOVIĆ Duje


  2. KUSTURA SELAK Gabrijel


  23

  1. BEZIĆ Ivan


  BEZIĆ Ivan


  13

  MILJANIĆ Šime 


  CRO, Zadar

  KLEPIĆ Antonio 


  CRO, Pujanke

  14

  LJUBIMIR Ivano 


  CRO, Župa Dubrovačka

  BULOVIĆ Luka 


  CRO, Pujanke

  15

  KRMEK Roko Ivan 


  CRO, Dubrovnik 1966

  ŠKROBICA Filip 


  CRO, Okruk

  16

  MARTINOVIĆ Petar 


  CRO, Kaštela

  19

  KLEPIĆ Antonio 


   

  BULOVIĆ Luka 


   

  20

  KRMEK Roko Ivan 


   

  OLUJIĆ Matej Jakov 


   

  21

  KLEPIĆ Antonio 


   

  PAVEŠKOVIĆ Duje 


  CRO, Tempo

  22

  KRMEK Roko Ivan 


   

  ILJADICA Matej 


  CRO, Šibenik

  3. PAVEŠKOVIĆ Duje 


   

  3. KRMEK Roko Ivan