• Organizator
  Hrvatski judo savez

 • # DRŽAVA 1. mjesto 2. mjesto 3. mjesto 4. mjesto 5. mjesto 7. mjesto
  1 Italija 6 3 5 9 6
  2 Rusija 5 2 9 2 3
  3 Nizozemska 1 4 7 7 3
  4 Mađarska 1 2 1 3 5
  5 Poljska 1 2 1 1
  6 Francuska 1 3 1 3
  7 Švicarska 1 2
  8 Hrvatska 2 1 1
  9 Slovenija 1 2 1
  10 Austrija 1 2 3
  11 Njemačka 1 1
  12 Danska 1
  13 Bosna i Hercegovina 1
  14 Zimbabve 1
  15 Španjolska 3
  16 Češka 1 1
  17 Bangladeš 1
  18 Brazil 1
  19 Kanada 1
  20 Sjedinjene Američke Države 1