• Organizator
  Hrvatski judo savez

 • # DRŽAVA 1. mjesto 2. mjesto 3. mjesto 4. mjesto 5. mjesto 7. mjesto
  1 Mađarska 3 1 1 1
  2 Rumunjska 1 1 1
  3 Rusija 1 1 1
  4 Francuska 1 1 2
  5 Moldavija 1 1
  6 Njemačka 2 1 4 2
  7 Ukrajina 1 1 1 5
  8 Bosna i Hercegovina 1 1 1
  9 Nizozemska 3 2
  10 Srbija 2
  11 Kazahstan 1 1 1
  12 Slovačka 1 1
  13 Velika Britanija 1
  14 Italija 1
  15 Austrija 1
  16 Češka 1
  17 Poljska 1
  18 Bugarska 1