• Organizator
  Hrvatski judo savez


 • 1

  BUTIJER Borna CRO

  Dubrovnik 1966 

  MARIJANOVIĆ Marino CRO

  Pujanke 

  2

  GORIČKI Leon CRO

  Samobor 

   

  3

  ZOROTOVIĆ Luka CRO

  Kaštela

  BLIML Andrija CRO

  Vinkovci

  4

  DUTKOVIĆ Matej CRO

  Profectus Samobor

  BUTIJER Borna


  [02:17] 10 s2 : 00 s2

  GORIČKI Leon


  ZOROTOVIĆ Luka


  [00:33] 10 s0 : 00 s1

  DUTKOVIĆ Matej


  17

  GORIČKI Leon


  [03:40] 00 s1 : 01 s1

  18

  ZOROTOVIĆ Luka


  [01:13] 02 s0 : 00 s0

  25

  ZOROTOVIĆ Luka


  [01:46] 00 s1 : 11 s0

  5

  LONČAR Luka CRO

  Zagreb 

  ŠKOPLJANAC Slavko CRO

  Kaštela 

  6

  TOKIĆ Filip CRO

  Dubrovnik 1966 

   

  7

  SABOLIĆ Martin CRO

  Panda Zagreb

  GJURANOVIĆ Gjuro CRO

  Zagrebačka Judo Škola

  8

  JURIĆ Tin Josip CRO

  AJK Student

  PERKUŠIĆ Luka CRO

  Split

  LONČAR Luka


  [01:56] 11 s0 : 00 s0

  TOKIĆ Filip


  SABOLIĆ Martin


  [03:12] 10 s0 : 00 s0

  PERKUŠIĆ Luka


  [00:27] 00 s0 : 11 s0

  19

  LONČAR Luka


  [00:56] 02 s0 : 00 s0

  20

  PERKUŠIĆ Luka


  [03:57] 00 s0 : 10 s1

  26

  PERKUŠIĆ Luka


  [01:18] 00 s0 : 11 s0

  9

  BRNADA Ivan CRO

  Kaštela 

  JURIĆ Mislav CRO

  Zagreb 

  10

  IVANDIĆ Mateo CRO

  Solin 

   

  11
  12

  PETROVIĆ Antonio CRO

  Panda Zagreb

  SMONTARA Mario CRO

  Samobor

  JURIĆ Mislav


  [00:14] 00 s0 : 10 s0

  IVANDIĆ Mateo


  ŠUŠKOVIĆ Enzo


  SMONTARA Mario


  [01:17] 00 s0 : 10 s0

  21

  JURIĆ Mislav


  [00:55] 02 s0 : 00 s0

  22

  ŠUŠKOVIĆ Enzo


  [00:40] 10 s0 : 00 s0

  27

  JURIĆ Mislav


  [01:31] 10 s0 : 00 s0

  13

  ČUČIĆ Daniel CRO

  Dubrovnik 1966 

   

  14

  KUSTURA SELAK Dominik CRO

  Sokol 

  MARTINAC Aldo CRO

  AJK Student 

  15

  BUTERIN Šime CRO

  Mokošica

  HORAČEK Luka CRO

  Black Belt BB

  16

  BILIĆ Ante CRO

  Panda Zagreb

  ČUČIĆ Daniel


  MARTINAC Aldo


  [00:16] 00 s0 : 10 s0

  HORAČEK Luka


  [00:57] 00 s0 : 10 s1

  BILIĆ Ante


  23

  MARTINAC Aldo


  [01:09] 00 s0 : 10 s0

  24

  HORAČEK Luka


  [01:43] 02 s0 : 00 s0

  28

  HORAČEK Luka


  [02:51] 01 s0 : 02 s1

  29

  BLIML Andrija 


  CRO, Vinkovci

  DUTKOVIĆ Matej 


  CRO, Profectus Samobor

  30

  JURIĆ Tin Josip 


  CRO, AJK Student

  SABOLIĆ Martin 


  CRO, Panda Zagreb

  31

  BRNADA Ivan 


  CRO, Kaštela

  IVANDIĆ Mateo 


  CRO, Solin

  32

  BUTERIN Šime 


  CRO, Mokošica

  BILIĆ Ante 


  CRO, Panda Zagreb

  33

  BLIML Andrija 


  [01:52] 10 s1 : 00 s0 

  GORIČKI Leon 


  CRO, Samobor

  34

  SABOLIĆ Martin 


  [00:14] 00 s0 : 10 s0 

  LONČAR Luka 


  CRO, Zagreb

  35

  IVANDIĆ Mateo 


  [00:55] 00 s0 : 10 s0 

  ŠUŠKOVIĆ Enzo 


  CRO, Pinky

  36

  BILIĆ Ante 


  [01:30] 00 s0 : 02 s0 

  MARTINAC Aldo 


  CRO, AJK Student

  39

  GORIČKI Leon 


  [01:17] 00 s0 : 10 s0 

  LONČAR Luka 


  [00:57] 00 s0 : 10 s0 

  40

  IVANDIĆ Mateo 


  [01:54] 10 s0 : 00 s0 

  MARTINAC Aldo 


  [03:38] 01 s2 : 11 s0 

  GORIČKI Leon 


  [04:00] 01 s1 : 00 s0

  IVANDIĆ Mateo 


  [03:12] 02 s0 : 01 s0

  GORIČKI Leon 


  CRO, Samobor

  HORAČEK Luka 


  CRO, Black Belt BB

  IVANDIĆ Mateo 


  CRO, Solin

  PERKUŠIĆ Luka 


  CRO, Split

  41

  3. HORAČEK Luka 


  [03:34] 01 s2 : 02 s2 

  42

  3. IVANDIĆ Mateo 


  [01:35] 10 s0 : 00 s0 

  ZOROTOVIĆ Luka 


  CRO, Kaštela

  PERKUŠIĆ Luka 


  CRO, Split

  JURIĆ Mislav 


  CRO, Zagreb

  HORAČEK Luka 


  CRO, Black Belt BB

  37

  ZOROTOVIĆ Luka 


  [01:01] 02 s0 : 00 s0 

  38

  2. JURIĆ Mislav 


  [03:42] 10 s0 : 00 s2 

  43

  1. ZOROTOVIĆ Luka 


  [02:34] 00 s0 : 00 s3