• Organizator
  Hrvatski judo savez

 • # DRŽAVA MUŠKARCA ŽENA UKUPNO
  1 Australija 1 0 1
  2 Austrija 13 6 19
  3 Belgija 4 5 9
  4 Bosna i Hercegovina 1 0 1
  5 Bugarska 5 0 5
  6 Cipar 0 1 1
  7 Crna Gora 5 0 5
  8 Danska 2 2 4
  9 Estonija 5 0 5
  10 Francuska 1 0 1
  11 Grčka 3 0 3
  12 Hrvatska 25 14 39
  13 Iran 1 0 1
  14 Irska 2 0 2
  15 Italija 45 18 63
  16 Izrael 30 7 37
  17 Kosovo 2 4 6
  18 Latvija 1 0 1
  19 Makedonija 0 1 1
  20 Malta 1 1 2
  21 Mađarska 22 6 28
  22 Moldavija 0 1 1
  23 Nizozemska 20 9 29
  24 Poljska 19 16 35
  25 Portugal 7 3 10
  26 Rumunjska 12 4 16
  27 Slovačka 5 1 6
  28 Slovenija 13 4 17
  29 Srbija 9 1 10
  30 Ukrajina 28 5 33
  31 Velika Britanija 13 4 17
  32 Češka 21 2 23
  33 Španjolska 20 6 26
  34 Švedska 3 1 4
  35 Švicarska 8 2 10
  347 124 471