Federations
Folow us on:
Language
 • Federations

  Folow us on:

 • Croation judo union

 • DOCUMENTS

  Skupština HJS

  Skupština HJS-a najviše je upravljačko tijelo Saveza koje utvrđuje strategiju i politiku razvoja hrvatskog judo sporta.

  Skupštinu čine po jedan predstavnik članice Saveza sukladno članku 17. Statuta HJS-a, a sukladno popisu članica Saveza, te sedam (7) članova Upravnog odbora Saveza. Djelokrug i opis poslova Skupštine definiran je sukladno članku 28. Statuta HJS-a


  Zapisnik Redovne skupštine 2017.

  Zapisnik Redovne skupštine 2017.

  Zapisnik Redovne skupštine 2018.-1

  Zapisnik Redovne skupštine 2018.-2

  Zapisnik Redovne skupštine 2019.-1

  Zapisnik Redovne skupštine 2019.-2

  Zapisnik Redovne skupštine 2020.

  Zapisnik Izborne Skupštine 2021.

  Zapisnik Redovne Skupštine 2021.