GRGORINIĆ Mateo

Hrvatska

Seniori -100

IJF LINK


Istarski borac Pula

Pojasi

4. kyu - narančasto zeleni pojas 22.06.2010
7. kyu - žuti pojas 20.06.2007
6. kyu - žuto narančast pojas 21.12.2007
5. kyu - narančast pojas 20.06.2008
3. kyu - zeleni pojas 20.04.2012
I. DAN - crni pojas 05.03.2017