• Klupsko bodovanje

  • Bodovanje

    {{ index+1 }}.
    {{ evalNum(rank["1"]) + evalNum(rank["1001"]) }}
    {{ evalNum(rank["2"]) + evalNum(rank["1002"]) }}
    {{ evalNum(rank["1"]) + evalNum(rank["2"]) + evalNum(rank["1001"]) + evalNum(rank["1002"]) }}