Uskršnji turnir

Datum: 08.04.2017
Država, grad održavanja: Hrvatska, Split

Natjecateljska lista limači U10 -46, 7 natjecatelja


CROČAVKA Ivan          
    ČAVKA Ivan       
CROBLAJIĆ Matija          
       2. ČAVKA Ivan    
CRODELIĆ Luka          
    DELIĆ Luka       
CROBUTIGAN Mauro          
          1. DROBAC Stijepo
CROKISIĆ Antonio          
    DROBAC Stijepo       
CRODROBAC Stijepo          
       DROBAC Stijepo    
CROBEŠKER Marino         
    BEŠKER Marino      
          

 

Repasaž


BLAJIĆ Matija       
   BUTIGAN Mauro    
BUTIGAN Mauro       
      BUTIGAN Mauro 
        
   BEŠKER Marino    
        
        
KISIĆ Antonio       
   KISIĆ Antonio    
        
      KISIĆ Antonio 
        
   DELIĆ Luka