Uskršnji turnir

Datum: 08.04.2017
Država, grad održavanja: Hrvatska, Split

Natjecateljska lista curice U10 -25, 7 natjecatelja


CROMIHALJEVIĆ Marta          
    DROBAC Mihaela       
CRODROBAC Mihaela          
       ZOVKO Nika    
CROIVETIĆ Cvita          
    ZOVKO Nika       
BIHZOVKO Nika          
          1. ZOVKO Nika
CRONIKOLIĆ Mara          
    NIKOLIĆ Mara       
CRODUJILOVIĆ Tea          
       2. PULJIĆ Lucija    
CROPULJIĆ Lucija         
    PULJIĆ Lucija      
          

 

Repasaž


MIHALJEVIĆ Marta       
   IVETIĆ Cvita    
IVETIĆ Cvita       
      NIKOLIĆ Mara 
        
   NIKOLIĆ Mara    
        
        
DUJILOVIĆ Tea       
   DUJILOVIĆ Tea    
        
      DROBAC Mihaela 
        
   DROBAC Mihaela