Uskršnji turnir

Datum: 08.04.2017
Država, grad održavanja: Hrvatska, Split

Natjecateljska lista dječaci U14 -38, 11 natjecatelja


CROANIĆ Ivan             
    KOKAN Ivo          
CROKOKAN Ivo             
       KOKAN Ivo       
CROMATIJACA Fabian             
    MATIJACA Fabian          
               
          KOKAN Ivo    
CROMIJIĆ Petar             
    VRDOLJAK Mario          
CROVRDOLJAK Mario             
       VRDOLJAK Mario       
CROKATAVIĆ Nikola             
    KATAVIĆ Nikola          
               
             1. KOKAN Ivo
CROBUBIĆ Ivan             
    MAROVIĆ Matej Ivan          
CROMAROVIĆ Matej Ivan             
       MAROVIĆ Matej Ivan       
CROTADINAC Filip             
    TADINAC Filip          
               
          2. MAROVIĆ Matej Ivan    
CROSAČIĆ Vice            
    SAČIĆ Vice         
              
       SAČIĆ Vice      
CROPRANJIĆ Kristian           
    PRANJIĆ Kristian        
            

 

Repasaž


ANIĆ Ivan          
   MATIJACA Fabian       
MATIJACA Fabian          
      MIJIĆ Petar    
MIJIĆ Petar          
   MIJIĆ Petar       
KATAVIĆ Nikola          
         MIJIĆ Petar 
           
           
           
      SAČIĆ Vice    
           
           
           
           
BUBIĆ Ivan          
   BUBIĆ Ivan       
TADINAC Filip          
      PRANJIĆ Kristian    
           
   PRANJIĆ Kristian       
PRANJIĆ Kristian          
         VRDOLJAK Mario 
           
           
           
      VRDOLJAK Mario