Produljene roka upisa na Stručne studije Kineziološkog fakulteta u Splitu

Kineziološki fakultet u Splitu

Zbog interesa studenta koji su u procesu završetka školovanja na
Hrvatskoj olimpijskoj akademiji HOO-a., a žele nastaviti školovanje na
stručnim studijima Kineziološkog fakulteta u Spllitu,  produžuje se rok
prijava zainteresiranih kandidata do početka nastave 1. semestra koja je
planirana za studenti 2012.

Natječaj za upis kao i potrebna natječajna dokumentacija dostupna je na
linku

https://www.kifst.hr/content/prijave-i-upisi-na-stručne-preddiplomske-i-diplomske-studije-kineziologije-izobrazba-trenera