POLAGANJE ZA DAN POJASEVE

28.11.2015. - Zagreb

Polaganje za majstorske pojaseve održano je 28.studenog 2015. godine u Zagrebu u sklopu 23. Međunarodnog turnira“Lika“.
 
POPIS KANDIDATA:
R.B.
IME I PREZIME
KLUB
DAN
POLOŽIO
 1.  
Dino Grubišić
Black Belt
1.dan
DA       NE
 1.  
Franjo Klešić
Black Belt
1.dan
DA       NE
 1.  
Boris Fabian
Black Belt
1.dan
DA       NE
 1.  
Filip Rončević
Zadar
1.dan
DA       NE
 1.  
Josip Kotlar
Zadar
1.dan
DA       NE
 1.  
Beata Guszak
Lika
1.dan
DA       NE
 1.  
Luka Ivančević
Lika
1.dan
DA       NE
 1.  
Ivo Kovačević
Pujanke
1.dan
DA       NE
 1.  
Josip Pisac
Pujanke
1.dan
DA       NE
 1.  
Vesna Beljić
Lika
2.dan
DA       NE
 1.  
Dina Rendulić
Panda Pušća
2.dan
DA       NE
 1.  
Igor Fistonić
Dugave
2.dan
DA       NE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ispitna Komisija:
1. Slaviša Bradić                 6.DAN
2. Hrvoje Sertić                  6.DAN
3. Davor Marinić                6.DAN
Članovi  komisije:
1. Ivica Košta                     4.DAN
2.Matija Jug-Dujaković    3.DAN
3.Karlo Lacković                3.DAN
4.Filip Jakupov                  2.DAN
 
 
Predsjednik komisije za pojaseve
Slaviša Bradić